Chăm sóc tóc trang điểm

  1. tao-mau-tocCắt tóc: 100.000 VND
  2. Gội đầu (clear, dove, pantene…) 50.000 VND
  3. Gội đầu _ dầu Pháp: 90.000 VND
  4. Sấy kiểu: 50.000 VND
  5. Duỗi thẳng: 50.000 VND
  6. Hấp dầu: 70.000 _ 120.000 VND
  7. Trang điểm dự tiệc: 150.000 VND
  8. Trang điểm cô dâu: 500.000 – 700.000 VND
  9. Cắt móng tay và chân: 60.000 VND
  10. Vẽ móng nghệ thuật tay và chân: 150.000 VND